Tag Archives: yahsat biss key 2023

TV VARZISH Football HD Channel Biss Keys 2023

TV VARZISH Football HD Channel Biss Keys 2023 57.0°E East Fréq: 11565 H10750 DVB-S2 – 4:2:0 – 8PSK ID:TV-Varzish New SID: 0005 Varzish Sport CW: 03 A0 1B BE 20 C1 6D 4E IRIB Varzesh (Persian: شبکه ورزش English: Sports channel, Shibkâh-e Vârzesh) is a national sports TV channel in …

Read More »

Football-HD New Frequency Biss Key 2023 Update

Football-HD New Frequency Biss Key 2023 Update Football-HD – New Frequency + Biss Key 2023 NSS-12 57E 10973-H-11700 SID:0008 Football-HD BISS: 12 34 00 46 AB CD 00 78 —————————————————- Yahsat-1A @ 52.5° East Fréq: 10935 – H – 27500 MPEG 4 – 4:2:0 – HDTV ID: TV-Varzish OLD CW: …

Read More »